12 12 17 Kiến thức cơ bản về tâm lý của TraderBạn cho rằng tâm lý học và khoa học chính xác không có nhiều điểm tương đồng? Sự thực không hoàn toàn như vậy! Hoạt động giao dịch tài chính chứa đựng rất nhiều cảm xúc trái ngược gây ảnh hưởng trực tiếp tới sự thành công của bạn và ảnh hưởng tới cả cách bạn phân bổ tài sản của mình trong quá trình giao dịch.

Để hiểu được điều này, trước tiên, cần phải hiểu được trạng thái tâm lý bên trong ảnh hưởng như thế nào trên tài khoản của mình, hãy đến với buổi hội thảo online của chúng tôi.

Phân tích viên hàng đầu của chúng tôi sẽ chia sẻ về những sai sót cơ bản và sự phức tạp trong tâm lý mà các trader sẽ gặp phải và tất nhiên là cả cách thức giải quyết chúng.

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/kien-thuc-tai-chinh

1 thought on “12 12 17 Kiến thức cơ bản về tâm lý của Trader

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *