Bài giải chương 2 – TCDN1 – cô Ái PhươngBao gồm các bài:
Bài 2 00’00s
Bài 3 13’24s
Bài 6 16’09s
Bài 9 18’00s
Bài 13 20’58s
Bài 15 26’31s
Bài 16 32’43s
Bài 17 38’45s
Bài 19 43’22s
Bài 20 48’02s
Bài 21 54’36s

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

7 thoughts on “Bài giải chương 2 – TCDN1 – cô Ái Phương

  1. cô ơi sao câu 13 là gửi tiền đầu kì nhưng lại dùng công thức cuối kì ạ. khi nào thì dùng ct cuối kì lúc nào thì ct đầu kì ạ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *