Bài tập bài giải Kế toán chi phíMã sản phẩm: 5610014
Tên sản phẩm : Bài tập Kế toán chi phí
Tác giả : PGS.TS.Phạm Văn Dược-ThS.Đào Tất Thắng
Nhà xuất bản : Lao Động
Kích thước : 16×24 cm
Trọng lượng : 1250g
Hình thức bìa : Mềm
Lời nói đầu
Phần bài tập .
Chi phí và phân loại chi phí
Tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế
Tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính
Tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế
Phần bài giải
Chi phí và phân loại chi phí
Tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế
Tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính
Tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế

Số trang : 0
Giá sản phẩm: 59,000 VNĐ

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/kien-thuc-tai-chinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *