Bảo vệ tốt nghiệp Kiến Thức Nền Khởi nghiệp – Khoá 26Lễ bảo vệ đồ án môn học Kiến Thức Nền Khởi Nghiệp K26 ngày 29/11/2019.
Hình thức: Bốc thăm và trả lời 2 câu hỏi
Danh sách 16 câu hỏi đồ án Kiến Thức Nền:
1- Sản phẩm của bạn giải quyết vấn đề gì của thị trường?
2- Lý do bạn chọn kinh doanh sản phẩm đó là gì?
3- Nhóm khách hàng mục tiêu của bạn là ai?
4- Khách hàng tiềm năng của bạn là ai?
5- Công cụ tiếp cận khách hàng của bạn là gì? Tại sao bạn dùng công cụ đó?
6- Giá trị của bạn mang lại cho khách hàng là gì?
7- Lý do khách hàng mua hàng của bạn là gì?
8- Insight (Điểm kích thích) của khách hàng khi mua sản phẩm là gì?
9- Dự án của bạn cần bao nhiêu tiền và số tiền đó dùng để làm gì và trong bao lâu?
10- Bạn có kêu gọi tiền từ nhà đầu tư hay không? Nếu có thì bạn sẽ kêu gọi theo bao nhiêu vòng với tỉ lệ là bao nhiêu?
11- Bạn hiểu thế nào khi một nhà đầu tư đưa kèo đầu tư 1 tỷ đổi lấy 15% cổ phần và 1 tỷ trái phiếu chuyển đổi có thể quy ra cổ phần ở vòng góp vốn tiếp theo với discount 20% kèm theo điều kiện định giá giai đoạn tiếp theo không quá 2 triệu đô?
12- Tài sản cố định của bạn sẽ khấu hao trung bình bao nhiêu trong 1 tháng?
13- Chi phí cơ hội của lượng vốn thay vì đầu tư vào doanh nghiệp của bạn là bao nhiêu?
14- Bạn phân bổ quỹ lương như thế nào?
15- Điểm hoà vốn của doanh nghiệp của bạn là bao nhiêu khách hàng?
16- Dự án của bạn cần bao lâu để hoàn vốn đầu tư?

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/huong-dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *