Bộ tiền Giấy Việt Nam Cộng Hòa năm 1969_Tiền cổ Việt Nam#Tiền Việt nam cộng hoà đệ nhị ( tiền bộ thú 1972)#Bộ tiền giấy cotton Việt Nam từ năm 1987 đến 1994.#Tiền giấy cotton 1987_200 đồng_1000 đồng_2000 đồng_5000 đồng.#

Bộ tiền Giấy Việt Nam Cộng Hòa năm 1969 bao gồm:

1. Tờ 20 đồng hoa văn 1969 In tại Bradbury Wilkinson, Anh Quốc. Phát hành ngày 15.12.1969, đợt 9. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn.Khổ: 143mm x 70mm.

2. Tờ 50 đồng Hoa Văn 1969 được in tại Bradbury Wilkinson, Anh Quốc. Phát hành ngày 15.12.1969, đợt 9. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. Khổ: 143mm x 70mm.

3. Tờ 100 Đồng Năm 1970 In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 16.2.1970, đợt 10. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. Khổ: 146mm x 73 mm.

4. Tờ 200 đồng 1970 được in tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 16.12.1970, đợt 10. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. Khổ: 146mm x 73 mm

5. Tờ 500 Đồng Năm 1970 được in tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 16.12.1970, đợt 10. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. Khổ: 152mm x 76mm.

6. Tờ 1000 Đồng Năm 1971 In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 29.11.1971, đợt 11. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. Khổ: 152mm x 76mm.

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/ty-gia

7 thoughts on “Bộ tiền Giấy Việt Nam Cộng Hòa năm 1969_Tiền cổ Việt Nam

  1. Em có tờ 1000 đồng rất mới anh trai cho em hỏi giá trị của nó bây giờ có cao không anh trai

  2. Chào mừng tất cả các anh em ,bạn bè mọi đóng góp xin vui lòng cmt mình sẻ trả lời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *