BSC i Invest Giới thiệu danh mục Hàng tiêu dùng• Nhóm ngành hàng tiêu dùng bao gồm sản xuất, kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng nhanh và hoạt động bán lẻ.
Hiện nay, ngành hàng tiêu dùng trong nước đang có nhiều tiềm năng phát triển cũng như cơ hội đầu tư hấp dẫn, khi
Việt Nam đang trở thành một quốc gia có mức thu nhập trung bình, cùng với mức sống và nhu cầu tiêu dùng của
người dân ngày càng được nâng cao.
• Danh mục được BSC i-Invest xây dựng dành cho các nhà đầu tư ưa thích nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng và bán lẻ,
với tiềm năng tăng trưởng và tính phòng thủ tương đối cao của nhóm ngành.
• Đặc điểm của Danh mục:
– Danh mục đa dạng hóa, giảm rủi ro cá biệt của từng cổ phiếu
– Các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, có tiềm năng dài hạn
– Kỳ vọng tăng trưởng cao so với thị trường chung
– Danh mục có tính phòng thủ do yếu tố chu kỳ của ngành tiêu dùng không cao
• Chiến lược đầu tư:
– Danh mục ngành Hàng tiêu dùng có triển vọng đầu tư dài hạn
– Danh mục ngành Hàng tiêu dùng là chủ đề hấp dẫn trong năm 2019, có thể đầu tư ngắn hạn
• Lợi ích từ hệ thống BSC i-Invest:
– Hệ thống hỗ trợ đầu tư theo danh mục hiệu quả
– Xây dựng kế hoạch đầu tư và quản trị tài sản toàn diện
– Hỗ trợ nhà đầu tư với công cụ bộ lọc cổ phiếu
– Giúp nhà đầu tư hạn chế ảnh hưởng của cảm xúc đến quyết định đầu tư

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/chung-khoan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *