BSC i Invest Giới thiệu danh mục Vật liệu xây dựng• Vật liệu Xây dựng là ngành sản xuất quan trọng với các mặt hàng đa dạng như thép, xi măng, nhựa,
gạch men, đá, cùng nhiều sản phẩm vật liệu cơ bản và cao cấp khác. Triển vọng tăng trưởng dài hạn
của nền kinh tế và các ngành công nghiệp; các dự án đầu tư công và đầu tư FDI sẽ là động lực cho
ngành vật liệu xây dựng phát triển. Đối với danh mục đầu tư theo chủ đề ngành Vật liệu Xây dựng,
chúng tôi lựa chọn các cổ phiếu trong ngành có năng lực sản xuất tốt, nổi bật về thị phần và thương
hiệu, tiềm năng tăng trưởng khả quan và định giá hợp lý.
• Lợi ích từ danh mục đầu tư:
– Đầu tư vào các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt trong ngành vật liệu xây dựng
– Danh mục có mức thể hiện tốt khi so sánh với chỉ số VN-INDEX
– Danh mục được đa dạng hóa
• Rủi ro:
– Ngành có tính chu kỳ, chịu tác động lớn của giá nguyên nhiên liệu thế giới
• Lợi ích từ hệ thống BSC i-Invest:
– Hệ thống hỗ trợ đầu tư theo danh mục hiệu quả
– Xây dựng kế hoạch đầu tư và quản trị tài sản toàn diện
– Hỗ trợ nhà đầu tư với công cụ bộ lọc cổ phiếu
– Giúp nhà đầu tư hạn chế ảnh hưởng của cảm xúc đến quyết định đầu tư

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/chung-khoan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *