BSC i Invest Giới thiệu danh mục Xây dựngNgành Xây dựng bao gồm các mảng chính như xây dựng công trình dân dụng, xây dựng hạ tầng
công nghiệp và giao thông, xây lắp điện,… được xem là một trong những ngành công nghiệp cơ bản
của nền kinh tế. Với tốc độ tăng trưởng cao của nền kinh tế cùng với dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam
trong các năm tới sẽ tạo điều kiện cho nhiều dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trên cả nước được
đẩy mạnh, ngành xây dựng sẽ có nhiều dư địa tăng trưởng trong dài hạn. Do vậy chúng tôi xây dựng
danh mục đầu tư bao gồm các cổ phiếu ngành Xây dựng có hiệu quả hoạt động và tiềm năng tăng
trưởng dài hạn tốt nhất.
• Lợi ích từ danh mục đầu tư:
– Kỳ vọng hưởng lợi từ nhu cầu đầu tư phát triển công nghiệp trong nước
– Danh mục có mức thể hiện tốt khi so sánh với chỉ số VN-INDEX
– Danh mục được đa dạng hóa
• Rủi ro: Ngành Xây dựng có tính chu kỳ cao

• Lợi ích từ hệ thống BSC i-Invest:
– Hệ thống hỗ trợ đầu tư theo danh mục hiệu quả
– Xây dựng kế hoạch đầu tư và quản trị tài sản toàn diện
– Hỗ trợ nhà đầu tư với công cụ bộ lọc cổ phiếu
– Giúp nhà đầu tư hạn chế ảnh hưởng của cảm xúc đến quyết định đầu tư

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/chung-khoan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *