Buổi 3: Thao tác thực tế trên HSC iTradeGiảng viên: Hoàng Trung Thông – Bộ phận chiến lược thị trường – PCD Research.
Nội dung buổi học:
– Cách xem bảng giá cơ sở (Giá/khối lượng/NN mua bán ròng…)
– Giới thiệu về kho clip hướng dẫn HSC iTrade trên website
– Đặt lệnh mua/bán trên HSC iTrade (lệnh thường)
– Hạch toán lời lỗ/ký quỹ trên HSC iTrade
– Lệnh điều kiện, ý nghĩa và cách đặt lệnh trên HSC iTrade
Các buổi học:
Buổi 1 – Giới thiệu về chứng khoán cơ sở Phần I:
Buổi 2 – Giới thiệu về chứng khoán cơ sở Phần II:
Buổi 3 – Thao tác thực thế trên phần mềm HSC iTrade:
Buổi 4 – Phân tích giao dịch chứng khoán cơ sở cùng chiến lược đầu tư HSC:
– Xem chi tiết toàn bộ khóa học Hướng dẫn giao dịch chứng khoán cơ sở cho người mới bắt đầu tại:
– Đăng ký tham gia các khóa học chứng khoán khác tại:

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/chung-khoan

1 thought on “Buổi 3: Thao tác thực tế trên HSC iTrade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *