Buổi 4 Phân tích giao dịch chứng khoán cơ sở cùng chiến lược đầu tư HSCGiảng viên: Nguyễn Văn Quý – Bộ phận chiến lược thị trường – PCD Research.
Nội dung buổi học:
– Quy trình ra quyết định đầu tư với trading Chứng khoán cơ sở
– Market timing (qua các sản phẩm xác suất đầu tư, xu hướng thị trường, cp trụ…
– Tìm điểm Mua Bán (giới thiệu cách đọc đồ thị, các chỉ báo được dùng trong bản tin HSC – RSI/MACD/Volume…)
Các buổi học:
Buổi 1 – Giới thiệu về chứng khoán cơ sở Phần I:
Buổi 2 – Giới thiệu về chứng khoán cơ sở Phần II:
Buổi 3 – Thao tác thực thế trên phần mềm HSC iTrade:
Buổi 4 – Phân tích giao dịch chứng khoán cơ sở cùng chiến lược đầu tư HSC:
– Xem chi tiết toàn bộ khóa học Hướng dẫn giao dịch chứng khoán cơ sở cho người mới bắt đầu tại:
– Đăng ký tham gia các khóa học chứng khoán khác tại:

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/chung-khoan

1 thought on “Buổi 4 Phân tích giao dịch chứng khoán cơ sở cùng chiến lược đầu tư HSC

  1. HSC cho đường link để lấy được thông tin các chỉ số sử dụng trong các phân tích ở online.hsc.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *