Các trường hợp tam giác vuông bằng nhau – Toán lớp 7 [Online Math – olm.vn]Học Toán hiệu quả cùng Online Math –
Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông:
– Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
– Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
– Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
– Nếu cạnh huyền và môt cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/ty-gia

24 thoughts on “Các trường hợp tam giác vuông bằng nhau – Toán lớp 7 [Online Math – olm.vn]

  1. Trời ơi vui còn hơn trúng số nữa ,hiểu được trường hợp cạnh huyền góc nhọn rồi

  2. Cô giảng như này thì em mới hiểu được chứ ngồi trong lớp với hơn 50 đứa em nghe không nổi cô giáo giảng cái gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *