Cách hạch toán Thuế thu nhập doanh nghiệp trên Misa 2015Cách hạch toán thuế TNDN tạm tính, cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN trên phần mềm Misa 2015.
– Các bạn muốn học thực hành phần mềm Misa hãy đến với Công ty kế toán Thiên Ưng:

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

2 thoughts on “Cách hạch toán Thuế thu nhập doanh nghiệp trên Misa 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *