Cảnh báo tình trạng vàng hóa khi phát hành trái phiếu vàng | VTCVTC | Một trong những dự án có thể sẽ được triển khai trong thời gian tới chính là phát hành trái phiếu vàng. Tuy nhiên, việc này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng mua bán vàng dẫn đến hiện tượng vàng hóa.

* Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook:

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

10 thoughts on “Cảnh báo tình trạng vàng hóa khi phát hành trái phiếu vàng | VTC

  1. Nói chơi vậy thôi..! chứ các quan chức nhà ta hỏng chiêu đâu…! đưa vàng nhận giấy hả. ? thôi mơ đi…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *