Chứng quyền có bảo đảm là gì?Sau Nghị định 60/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 26/06/2015, ngày 29/06/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 107/2016/TT-BTC hướng dẫn chào bán và giao dịch Chứng quyền có bảo đảm, tạo hành lang pháp lý cho sự ra đời của sản phẩm chứng quyền có bảo đảm.

Đây được xem là một tín hiệu tốt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam khi mà suốt một thời gian dài, thị trường chỉ có ba sản phẩm truyền thống là cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ.

Chứng quyền có bảo đảm là một sản phẩm có tỷ lệ đòn bẩy cao, phí giao dịch thấp, vòng đời ngắn hạn, khá phù hợp đối với nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là đối với thị trường chứng khoán Việt Nam nơi mà nhà đầu tư cá nhân luôn chiếm tỷ trọng lớn.

Hiện tại, công tác triển khai sản phẩm đang được các cơ quan quản lý cùng với các thành viên thị trường khẩn trương thực hiện, được kỳ vọng trong quý 4/2017 sẽ có sản phẩm chứng quyền có bảo đảm đầu tiên tại Việt Nam được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Để công chúng đầu tư có thêm thông tin và hiểu biết sâu hơn về chứng quyền có bảo đảm, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đã xuất bản nhiều tài liệu giới thiệu về loại chứng khoán này.

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/huong-dan

1 thought on “Chứng quyền có bảo đảm là gì?

  1. chào bạn ! bạn cho mình hỏi trong vd trên mình thấy sau khi nhà đầu tư nhận định bán hoặc mua chứng quyền thì số tiền lãi của 120 – 100 =10. vậy là dù lãi hay lỗ nhà đầu tư vẫn mất 10 để mua chứng quyền phải k ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *