Cổ phiếu ngân hàng Chỉ số Nim, tỷ lệ đòn bẫy, dự phòng nợ xấuCông cụ của Nhà đầu tư cơ bản Phần 2.
Các chỉ số liên quan khi phân tích cổ phiếu ngân hàng.
1. ROE
2. ROA
3. Chỉ số Nim
4. Tỷ lệ đòn bẫy
5. Tỷ lệ dự phòng nợ xấu.
Nguồn : cafeF
a. Soi khả năng sinh lời của các nhà băng

b. Nhìn vào đâu để biết các ngân hàng đang kiếm lời ra sao.

Phần trình bày mang tính khái quát nghiên cứu, dành riêng cho các thành viên nhà mình mới nhập môn.
Ngày 19-5-18. Học trò Phạm Ngọc Thành

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/kien-thuc-tai-chinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *