Cổ phiếu TCM REE AAA PVD HUT C32 DXG SCR SSI DCM GMD HAG NLG GAS|Chứng khoán Nguyễn Đạt số 106Chứng khoán Nguyễn Đạt là kênh chuyên về phân tích chứng khoản với Nguyễn Đạt, đăng ký kênh để cập nhật thông tin phân tích kỹ thuật chứng khoán.
CHỨNG KHOÁN NGUYỄN ĐẠT – Kênh phân tích kỹ thuật

22 Ly Tu Trong Street, Hong Bang District, Hai Phong City, Vietnam
Tel: +84 31 3569123 ext: 101 | Fax: +84 31 3569130 | HP: 0904682984

Theo dõi CHỨNG KHOÁN NGUYỄN ĐẠT trên:
– G+:
– Facebook:
– Email: datnh@ssi.com.vn
– Website: www.ssi.com.vn,
– CHỨNG KHOÁN NGUYỄN ĐẠT:

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/chung-khoan

9 thoughts on “Cổ phiếu TCM REE AAA PVD HUT C32 DXG SCR SSI DCM GMD HAG NLG GAS|Chứng khoán Nguyễn Đạt số 106

  1. anh có thể phân tích hộ em xu thế của SBS được không? Mã này nên giữ hay bán tháo?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *