Cục thuế Tp.HCM thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tửCăn cứ Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử được ra ngày 12/09/2018
Chính thức từ ngày 1/11/2018 Các doanh nghiệp sẽ không phát hành ddược hóa đon giấy nữa

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *