Doanh nghiệp bất động sản "đổ xô" phát hành trái phiếuDoanh nghiệp bất động sản “đổ xô” phát hành trái phiếu

Trong những năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước thực hiện lộ trình hạn chế dần nguồn vốn tín dụng ngân hàng vào thị trường bất động sản. Nhằm ứng phó thích hợp với lộ trình này, các doanh nghiệp bất động sản đã chuyển sang phương thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Doanh nghiệp bất động sản “đổ xô” phát hành trái phiếu Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp như Novaland, TTC Land, TNR… và sắp tới là trái phiếu doanh nghiệp của Vinhomes. Trước đó, ngày 4/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP “Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp” có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2019, thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011. Nghị định 163/2018/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, để tăng quy mô vốn hoạt động hoặc để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp. Mục đích phát hành trái phiếu doanh nghiệp được nêu cụ thể tại phương án phát hành trái phiếu và công b…

#Doanh #nghiệp #bất #động #sản #đổ #xô #phát #hành #trái #phiếu

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/huong-dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *