Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ hưởng nhiều ưu đãi thuếBộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo tờ trình nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *