Doanh nghiệp tư nhân và các vấn đề pháp lýDoanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp mà 1 cá nhân đứng lên làm chủ sở hữu đồng thời chịu tránh nhiệm toàn bộ tài sản của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Doanh nghiệp tư nhân trong quá trình hoạt động không được phép phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân không thể trở thành chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân khác. Doanh nghiệp tư nhân không được tham gia mua cổ phần hay phần vốn góp của công ty TNHH và công ty hợp danh

❋❋❋ Xem thêm:

►Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân:
►Đăng ký doanh nghiệp tư nhân:

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/huong-dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *