EU ra mắt tờ tiền giấy 50 euro mớiBản tin 2 Channel News được phát sóng trong khung giờ từ 06:00′ đến 24:00′ hàng ngày trên 2 Channel.

Ban Nội Dung 2 Channel
Tel: 0626 505899 – Email: bannoidung@2channel.vn

Program by Chau Thanh Tuan – CEO & Founder 2 Channel
chauthanhtuan@2channel.vn – www.2channel.vn

Bản quyền hình ảnh, nội dung thuộc về 2 Channel và các đối tác là các Cơ quan báo chí, công ty truyền thông.

©2016 2 Channel Studios – A member of 2 Channel. All rights reserved.

Follow to 2 Channel Official:
▶ Official Portal:
▶ Twitter:
▶ Facebook:
▶ Subscribe:

*DO NOT REUP*

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *