EVFTA Tác Động Tích Cực Nhất Tới Doanh Nghiệp Dệt May Nào???| TCM, VGT, TNG, STK |Đầu Tư Chứng KhoánEVFTA Tác Động Tích Cực Nhất Tới Doanh Nghiệp Dệt May Nào???| TCM, VGT, TNG, STK |Đầu Tư Chứng Khoán
✅ Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) ngày hôm qua, 12/02/2020.
✅ Vậy Hiệp định này tác động tích cực tới doanh nghiệp dệt may nào nhất???
Kiên sẽ chia sẻ chi tiết trong video này.
P/S: Mọi người xem ở chất lượng 1080p HD để nhìn được chú thích biểu đồ.
==========
⛳️ Khóa học Phân tích Đầu tư Chứng Khoán MỚI NHẤT:
⛳️ Tham gia Cộng Đồng Đầu Tư – Kiên WB tại đây:
⛳️ Quản lý Tài sản:
⛳️ Đăng ký kênh của Kiên WB để cập nhật video sớm nhất:

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

1 thought on “EVFTA Tác Động Tích Cực Nhất Tới Doanh Nghiệp Dệt May Nào???| TCM, VGT, TNG, STK |Đầu Tư Chứng Khoán

  1. ⛳️ Khóa học Phân tích Đầu tư Chứng Khoán MỚI NHẤT: http://bit.ly/NDTthongminh.

    ⛳️ Tham gia Cộng Đồng Đầu Tư – Kiên WB tại đây: http://bit.ly/CongDongKienWB.

    ⛳️ Quản lý Tài sản: http://bit.ly/QlyTSK.

    ⛳️ Đăng ký kênh của Kiên WB để cập nhật video sớm nhất: http://bit.ly/KienWBsubscriber.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *