FBNC – Techcombank được phát hành 6.500 tỷ đồng trái phiếuNgân hàng Techcombank vưag được phép phát hành 6.500 tỷ đồng vốn trái phiếu năm nay. Trong đó quy định rõ các tổ chức tín dụng trong, chi nhánh ngân hàng nước ngòai và công ty con của các ngân hàng không được mua trong lần phát hành đầu tiên, còn gọi là phát hành trên thị trường sơ cấp.

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV
www.meme.vn/fbncvietnam
tv.zing.vn/tintucfbnc

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

1 thought on “FBNC – Techcombank được phát hành 6.500 tỷ đồng trái phiếu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *