Học viên khóa 5 Học viện Hoàng Anh Gia Lai nhảy điệu dân vũ rửa tay l HAGL MediaHAGL Media | Học viên khóa 5 Học viện Hoàng Anh Gia Lai nhảy điệu dân vũ rửa tay

Nhằm hưởng ứng chiến dịch “Chung tay đẩy lùi C.O.V.I.D 19”, toàn bộ các học viên của khóa 5 Học viện đã nhảy điệu dân vũ rửa tay.

#HAGL #Khóa5 #Vũđiệurửatay #ChungtayđẩylùiCovid19

* Đơn vị chủ quản: CLB Bóng đá chuyên nghiệp Hoàng Anh Gia Lai

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

29 thoughts on “Học viên khóa 5 Học viện Hoàng Anh Gia Lai nhảy điệu dân vũ rửa tay l HAGL Media

  1. Nhìn đôi giày nghĩ tới Văn Toàn . Văn Toàn quá hay quá toàn diện về phẩm chất đạo đức .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *