Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin đoàn viên | Phần mềm quản lý đoàn viên công đoànVideo hướng dẫn chi tiết cách chỉnh sửa thông tin đoàn viên công đoàn:
1. CĐCS sửa thông tin đoàn viên trên phần mềm
2. CĐCS gửi yêu cầu đề nghị công đoàn cấp trên phê duyệt
3. CĐ cấp trên tiếp nhận yêu cầu và phê duyệt
4. Thông tin mới của đoàn viên được cập nhật lên phần mềm
Link thử nghiệm phần mềm:
Link chính thức:

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

4 thoughts on “Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin đoàn viên | Phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

  1. Xin chào! Mình muốn xóa hết DS đoàn viên ở trạng thái nháp thì làm sao a. Cám ơn

  2. cho mình hoi chúc nhé! khi nhập danh sách đoàn viên của CĐCS Trường MG Hoa Hồng, huyện Phú Tân khi chọn thêm mới kêu nhập chọn nhóm cấp không có thì làm sao inport lên được?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *