Hướng dẫn thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh qua mạng điện tử (bản cũ)Vui lòng xem Video hướng dẫn Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh (hướng dẫn mới nhất năm 2019):

Các video liên quan:
– Hướng dẫn cập nhật ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg:

– Hướng dẫn ký/xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử:
– Hướng dẫn nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử:
– Hướng dẫn tra cứu thông tin cơ bản của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN:

Nếu có thông tin cần hỗ trợ về thao tác, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ số điện thoại:1900 9026 hoặc địa chỉ mail: hotro@dangkykinhdoanh.gov.vn để được hướng dẫn.

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/thue

1 thought on “Hướng dẫn thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh qua mạng điện tử (bản cũ)

  1. Vui lòng xem Video hướng dẫn Thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh (hướng dẫn mới nhất năm 2019):

    https://youtu.be/HX0J97zVeNw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *