Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ , tự kiểm soát định mức mua sắm và chế độ sử dụng tài sảnMua sách gọi : 0947 8o9.541 www,sachnganle.com
Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ , tự kiểm soát định mức mua sắm và chế độ sử dụng tài sản , tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp
Bài tập Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vĩ mô – Trấn thị Bích Dung _ Nguyễn Như Ý
Kinh tế vi mô Lê Bảo Lâm
Tài chính doanh nghiệp hiện đại
Hướng dẫn chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong các cơ quan đơn vị hành chính sư nghiêp
Bộ luật lao động 2016 và chính sách mới nhất về tiền lương , bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế , bảo hiểm thất nghiệp
Những quy định mới về những chi phí đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn xác định giá nhân công
Sổ tay tra cứu các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở và những quy định mới nhất về quyền sử dụng đất, thu hồi, bồi thường và hỗ trợ tái định cư
Luật hôn nhân gia đình 2016
Luật bảo hiểm xã hội 2016
Chính sách đối với lao động nữ và các hướng dẫn mới nhất 2016 liên quan đến người lao động
Bộ luật lao động 2016 , chính sách mới về tiền lương , bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế
Kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính
Cẩm nang dành cho giám đốc , Quy chế quản lý tài chính , chính sách vay vốn và giải pháp tháo gỡ khó khăn giải quyết nợ xấu doanh nghiệp
Giáo Trình Kinh Tế Lượng hoang ngọc nhậm
Bài tập Kinh Tế Lượng hoàng ngọc nhậm
Chú giải chi tiết mã HS 2016 – Trong biểu thuế xuất khẩu – Nhập khẩu 2016
Bộ luật tố tụng hình sự 2016 , Bộ luật tố tụng hình sự
Bộ luật hình sự 2016 ,Bộ luật hình sự
Luật tố tụng dân sự 2016 ,Luật tố tụng dân sự
Luật dân sự 2016 ,Luật dân sự
Bộ luật lao động tiếng Hoa 2016 , luật lao động tiếng Trung 2016
Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
Chế Độ Kế Toán Áp Dụng Cho Đơn Vị Chủ Đầu Tư Trong Các Doanh Nghiệp
Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và các văn bản thực hiện mới nhất
Oxford Advanced Learner’s Dictionary – 9th – Kèm DVD ( ấn bản lần 9 /12/2015 )
Luật giao thông đường bộ 2016 và công tác chấn chỉnh , trách nhiệm xử lý , kiểm soát , xử phạt vi phạm hành chính
Luật xử lý vi phạm hành chính 2016 – hướng dẫn xử phạt và giải quyết những hành vi thường gặp dành cho chủ tịch xã phường thị trấn
Luật xử lý vi phạm hành chính 2016 và văn bản hướng dẫn xử phạt mới nhất trong mọi lĩnh vực
Chế độ kế toán doanh nghiệp 2016 – Ban hành theo thông tư số 200 / 2014 / TT – BTC
Luật doanh nghiệp 2016- Luật đầu tư – Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất ,kinh doanh tại doanh nghiệp và kỹ năng phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/kien-thuc-tai-chinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *