[IPO] Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúngIPO hoạt động phát hành cổ phiếu hay niêm yết cổ phiếu ra thị trường mở lần đầu tiên để doanh nghiệp có thể huy động thêm vốn cho các hoạt động kinh doanh.

Việc huy động vốn có thể là phát hành nợ hoặc cổ phần bằng cách bán cổ phiếu Công ty trên sàn chứng khoán. Chỉ lần phát hành cổ phiếu đầu tiên mới được gọi là IPO.

Vậy IPO có ý nghĩa gì?Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu mối quan hệ giữa IPO và 2 loại hình Công ty chính hiện nay là: Công ty tư nhân và Công ty đại chúng.

Xem thêm chi tiết bài viết về IPO:

Quà tặng “Bí Quyết Tạo Dựng Khối Tài Sản Bạc Tỷ”:

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/huong-dan

1 thought on “[IPO] Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

  1. Cho mik hỏi văn bản phát hành cổ phiếu đầu ra công chúng là làm như thế nào ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *