Kê khai thuế bằng phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK www.thanhlapdoanhnghiep.com.vnTƯ VẤN DOANH NGHIỆP
Tư vấn thành lập doanh nghiệp
Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh
Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
Tư vấn giải thể, phá sản, mua – bán doanh nghiệp
Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến doanh nghiệp
TƯ VẤN THUẾ – KẾ TOÁN
Tư vấn về chính sách thuế
Tư vấn thực hiện Dịchvụ – Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu
Tư vấn thực hiện Dịchvụ – Báo cáo thuế hàng tháng
Tư vấn thực hiện Dịchvụ – Viết sổ sách kế toán và Quyết toán thuế
Tư vấn xây dựng các mô hình kế tóan, tổ chức và điều hành bộ máy kế toán
Email: info@nhadoanhnghiep.com
Website: www.thanhlapdoanhnghiep.com.vn
www.facebook.com/baocaothue

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/thue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *