Kế toán tài sản cố định Sap Business One – TB1100 – Bài 8 –1. Tổng quan về tài sản cố định
2. Thiết lập ban đầu
– Account Determination – bộ tài khoản hạch toán
– Depreciation area
– Depreciation type – phương pháp khấu hao
3. Quy trình quản lý
– Asset Master Data – Khai báo mã tài sản
– Capitalization – Khai tăng nguyên giá tài sản
– Depreciation Run – Trích khấu hao
– Transfer
– Retirement – Thanh lý nhượng bán

Truy cập để tìm hiểu thêm về ERP là gì, SAP Business One là gì? ASAP trình tự triển khai ERP từ A đến Z? Làm thế nào để triển khai ERP thành công? Và những câu chuyện thực tế được chia sẻ trực tiếp từ khách hàng của APZON.
– Nghĩ đến ERP, nghĩ ngay đến SAP. Chọn SAP Business One, lựa chọn APZON –

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/kien-thuc-tai-chinh

2 thoughts on “Kế toán tài sản cố định Sap Business One – TB1100 – Bài 8 –

  1. Hi chị, chị cho em hỏi là nếu 1 tài sản vừa dùng cho cho sản xuất, vừa dùng cho văn phòng, muốn phân bổ các đầu chi phí khách nhau, thì asset master data phải làm thế nào ạ?

  2. Hi chị, Nếu phân hệ Chi phí trả trước (tài khoản 242) , thì dùng phân hệ nào trong SAP vậy chị?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *