Ki-lô-mét vuông – Toán lớp 4 [Online Math – olm.vn]Học Toán hiệu quả cùng Online Math –
Ki-lô-mét vuông là một đơn vị đo diện tích, dùng để đo các phần diện tích khá lớn như thành phố, quốc gia,…
1 km^2 là diện tích của một hình vuông có độ dài cạnh là 1 km.

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *