Kiến thức Lý thuyết "Kiến thức cơ bản về CNTT & Mạng Internet"#Xuly_Vanban #Bangtinh_Excel #Trinhchieu_PowerPoint #Coban_Maytinh_Mang_Internet #Tracnghiem_Tinhoc
Làm thử bộ kiểm tra trắc nghiệm 3 (50 câu), có điểm khi nộp bài:
Bạn sẽ được hướng dẫn ôn tập thi chứng chỉ “Ứng dụng CNTT Cơ bản” của Bộ Giáo Dục Đào Tạo thay cho Chứng chỉ A/B/C theo Thông tư Liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Kênh học tập này hoàn toàn miễn phí.
Chúng tôi muốn giúp các bạn chuẩn bị đầy đủ để đi thi và đi làm việc sau này.

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/kien-thuc-tai-chinh

4 thoughts on “Kiến thức Lý thuyết "Kiến thức cơ bản về CNTT & Mạng Internet"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *