Lãi suất trái phiếu Chính phủ giảm trên hầu hết các kỳ hạnChủ Nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2019
Lãi suất trái phiếu Chính phủ giảm trên hầu hết các kỳ hạn | Large Water
Lãi suất trúng thầu của trái phiếu Chính phủ tiếp tục giảm, cụ thể lãi suất tại kỳ hạn 5 năm giảm 1,45%/năm, kỳ hạn 10 năm xuống 1,48%/năm, kỳ hạn 15 năm rơi 1,56%/năm, kỳ hạn 30 năm lùi 1,16%/năm.
#Large_Water

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *