luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2012luật thuế thu nhập doanh nghiệp download, luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2012
MUA SÁCH GỌI: 0909 880 382 WEB:
LUẬT QUẢN LÝ THUẾ NĂM 2012 — HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH MỚI NHẤT VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỔ TRỢ THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN
Với tầm quan trọng như vậy, Chính phủ đã thông qua nhiều quy định mới trong công tác quản lý thuế bao gồm đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế; quy trình hoàn thuế, miễn, giảm thuế… Và bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành các giải pháp hỗ trợ tích cực về cơ chế, chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường phát triển; cụ thể như sau: TT số 123/2012/TT-BTC ngày 27-7-2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; NĐ số 60/2012/NĐ-CP ngày 30-7-2012 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân; NQ số 29/2012/QH13 ngày 21-6-2012 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân; TT số 80/2012/TT-BTC ngày 22-5-2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế; TT số 83/2012/TT-BTC ngày 23-5-2012 hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn khoản thu ngân sách nhà nước; NQ số 13/NQ-CP ngày 10-5-2012 giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; TT số 24/2012/TT-BTC ngày 17-3-2012 của Bộ Tài chính sửa đổi biện pháp xử lý nợ đọng thuế; TT số 06/2012/TT-BTC ngày 11-01-2012 hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng; TT số 05/2012/TT-BTC ngày 05-01-2012 hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; TT số 78/2011/TT-BTC ngày 8-6-2011 hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp; TT số 06/2012/TT-BTCngày 11-1-2012 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành NĐ số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và NĐ số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ, CT số 01/CT-BTC ngày 16-3-2012 tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và giảm nợ đọng thuế trong ngành thuế…

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về công tác quản lý thuế bao gồm, đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế; quy trình hoàn thuế, miễn, giảm thuế… Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách “LUẬT QUẢN LÝ THUẾ NĂM 2012 — HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH MỚI NHẤT VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỔ TRỢ THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN”.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Luật Quản lý thuế và văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành; Phần II. Quy định mới nhất về quy trình quản lý nợ thuế và xử lý nợ đọng thuế; Phần III. Quy định mới nhất về quy trình giải quyết hoàn thuế, miễn thuế và giảm thuế; Phần IV. Quy định mới nhất về thực hiện luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế tiêu thụ đặc biệt; Phần V. Một số giải pháp về cơ chế, chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Phụ lục. Hướng dẫn mới nhất thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 500 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV/ 2012.

(Có hóa đơn) Giao tận nơi

Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân HP: 0909 880 382

Tel: 08.66515070

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM

email: hongvan@thongtinluat.org

website: www.thongtinluatvn.com

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/thue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *