Ngân hàng Nhà nước đổi 25.000VND lấy 1 đồng tiền mới, tiền đồng có giá trị hơn USD?Trong vòng hai ngày qua, thị trường tiền tệ Việt Nam trở nên như hỗn loạn vì hối suất đô la tăng vọt từng giờ. Xôn xao tin đồn đổi tiền khiến mọi.

Tình trạng lạm phát ở Việt Nam đang ở tốc độ phi mã, Ngân hàng Nhà nước phải in thêm quá nhiều tiền với mệnh giá quá lớn. Điều đó sẽ dân tới.

Theo đó trong lần đổi tiền lần này, sẽ chuyển đổi theo tỷ lệ 25.000 đồng cũ bằng một đồng bạc mới. “Bốn Phương” 100doCVTV xin kính chào Bạn.

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

2 thoughts on “Ngân hàng Nhà nước đổi 25.000VND lấy 1 đồng tiền mới, tiền đồng có giá trị hơn USD?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *