Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng theo thông tư 39/2014/TT-BTCNguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng theo thông tư 39/2014/TT-BTC
Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng theo thông tư 39/2014/TT-BTCNguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng theo thông tư 39/2014/TT-BTC
Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hoá đơn tự in, hoá đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một máy chủ thì tổ chức kinh doanh phải có quyết định phương án cụ thể về việc truy xuất ngẫu nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị được ủy nhiệm.
Thứ tự lập hoá đơn được tính từ số nhỏ đến số lớn cho hoá đơn truy xuất toàn hệ thống của tổ chức kinh doanh.

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/thue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *