Nhà máy In tiền quốc gia Việt Nam bất ngờ báo lỗ hơn 11,2 tỷ đồngYoutube:
Facebook:
Website:
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

10 thoughts on “Nhà máy In tiền quốc gia Việt Nam bất ngờ báo lỗ hơn 11,2 tỷ đồng

  1. Cái gì cũng đóng thuế. Thuế xăng, dầu, điện, nước,…thuế hàng hóa, thuế nhà . vậy mà bảo lỗ.

  2. Nói toàn bộ cậu chuyện cho các con bò nó nghe! Cứ bảo mạng nước ngoài thù địch chống phá mị dân Như kênhYo Tube ai mị dân thì hãy để người trong cuộc họ phán xét/ đừng làm cầu Thủ vừa kiêm luôn cả trọng tài Đây dân ngu Cu đen còn chưa đến nổi dốt bền vững vậy đâu

  3. Thợ rèn mà thiếu dao ăn trầu Câu này ứng dụng trong cái gọi là tiền đếm mỏi tay . Nhưng không có để xài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *