Nhập số dư ban đầu – Phần mềm Quản lý Tài chính cá nhân vMoneyHướng dẫn sử dụng chức năng Nhập số dư ban đầu.

Để bắt đầu việc Quản lý Tài chính cá nhân, bạn cần dành thời gian để rà soát lại toàn bộ tình hình tài chính của mình. Chức năng này dùng để khai báo các số dư Khoản Quỹ, số dư Khoản Nợ phải thu, số dư Khoản Nợ phải trả phát sinh trước khi bạn bắt đầu sử dụng phần mềm vMoney.

Các khoản tiền, giao dịch phát sinh sau này, bạn sử dụng nhóm chức năng Giao dịch để nhập liệu hàng ngày. Tùy vào tính chất thu, chi mà bạn lựa chọn loại giao dịch như Thu nhập, Thu hồi nợ, Vay – mượn, Chi tiêu, Chi trả nợ, Cho vay – Đầu tư.

Riêng việc nhập số dư Quỹ tiền mặt trong vMoney không phải là việc phân chia nơi để tiền. Ví dụ như: Tiền trong túi, Tiền ở ngân hàng, Tiền ở trong két. Mà việc thiết lập Quỹ chính là bạn chia tổng số tiền của mình ra các Quỹ với mục đích chi tiêu khác nhau. Ví dụ Quỹ tiêu dùng, Quỹ tiết kiệm, Quỹ giáo dục, Quỹ tự do tài chính, Quỹ hưởng thụ, Quỹ từ thiện, …

Do vậy, để thành công về tài chính, bạn cần phải tự lập ra các quy tắc sử dụng tiền bạc một cách rõ ràng. Hãy coi đó như là một trò chơi mà bạn đã lập trình. Và bạn phải là người chiến thắng trong cuộc chơi tiền bạc do chính bạn tạo ra.

Việc thiết lập khoản Quỹ tiền mặt, vMoney khuyên bạn nên tham khảo Phương pháp Quản lý Tài chính cá nhân JARS nổi tiếng trên toàn thế giới và được áp dụng rất hiệu quả.

Liên kết tải về phần mềm vMoney:

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/kien-thuc-tai-chinh

3 thoughts on “Nhập số dư ban đầu – Phần mềm Quản lý Tài chính cá nhân vMoney

  1. AD ơi, Mình cài xong rồi đến phần đăng kí thông tin cá nhân sử dụng thì lại không được nên ko sử dụng dc phần mềm AD giúp mình vs, Thank Ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *