PHIM CẤP 3 – Phần 6 : Tập 14 | Phim Học Đường 2017 | Ginô TốngPHIM CẤP 3 – Phần 6 : Tập 14 | Phim Học Đường 2017 | Ginô Tống

👉 Subscribe for more:
👉 Fanpage:
—————————————————————————
Đạo Diễn : Ginô Tống , Đinh Công Hiếu
Sản Xuất : Ginô Tống

Diễn Viên :
– Ginô Tống:
– Thành Khôn :
– Tấn Hảo :
– Hữu Tài :
– Minh Duy :
– Kim Chi :
– Ngọc Nguyên :
– Minh Thanh :
– Yến Nhi :
– Tuấn Dương :
– Sơn Quang :

——————————————————————————–
👉 Liên Hệ Hợp Tác : gino.tong@gmail.com
*****Xin vui lòng không Re-upload lại video này*******

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/ty-gia

25 thoughts on “PHIM CẤP 3 – Phần 6 : Tập 14 | Phim Học Đường 2017 | Ginô Tống

  1. Thực chất Thảo lớn hơn Chi 1 tuổi và lí do họ học cùng lớp là Thảo học trễ 1 năm <3 Các bạn có thắc mắc gì nữa không ad giải đáp cho nè

  2. 🐗🐯🐗🐅🐎🐯🐗🐄🐎🐯🐗🐅🐎🐒🐎🐯🐗🐅🐎🐎🐯🐎🐈🐎🐈🐎🐯🐎🐈🐎🐎🐎🐂🐷🐖🐽🐯🐮🐯🐮🐯🐄🐗🐎🐯🐱🐯🐯🐺🐯🐯🐎🐯🐎🐗🐯🐮🐯🐮🐯🐯🐮🐯🐎🐯🐎🐯🐎🐅🐎🐅🐯🐎🐯🐎🐎🐈🐎🐅🐈🐮🐯🐎🐎🐯🐎🐯🐎🐯🐮🐯🐎🐯🐯🐗🐗🐃🐮🐈🐱🐵🐯🐮🐽🐃🐮🐈🐯🐮🐮🐯🐮🐯🐈🐮🐈🐮🐮🐯🐮🐯🐮🐯🐮🐯🐮🐮🐯🐮🐯🐈🐮🐯🐮🐈🐮🐯🐮🐈🐈🐈🐈🐮🐮🐈🐮🐈🐈🐮🐯🐮🐯🐯🐮🐈🐮🐮🐯🐮🐈🐯🐎🐯🐎🐎🐯🐎🐯🐮🐯🐮🐈🐮🐯🐮🐯🐮🐈🐮🐈🐮🐈🐮🐯🐮🐯🐎🐯🐗🐎🐈🐮🐈🐮🐯🐮🏦🏠🏦🏡🏥🏩🏭🏤🏤🏢🌋🌏🌋🌏🌎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *