Quy định giao dịch sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, sàn HNX, Thời gian giao dịch chứng khoánNhững quy định giao dịch chứng khoán, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trên sở giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX).
Hướng dẫn cho các bạn mới tham gia thị trường hiểu được quy trình và quy định giao dịch mua bán chứng khoán trên sàn HNX.
www.hnx.vn

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

3 thoughts on “Quy định giao dịch sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, sàn HNX, Thời gian giao dịch chứng khoán

  1. Bạn tham khảo thêm link sau nhé.
    https://online.hsc.com.vn/tin-tuc/de-dau-tu-chung-khoan-hieu-qua/tong-quan-cac-quy-etf-hoat-dong-tren-ttck-viet-nam.html

  2. Với lại mục 5: giao dịch thoả thuận cổ phiếu trái phiếu 1đồng r sau lại ghi giao dịch thoả thuận không quy định …thì nghĩa là s ạ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *