Review Trái phiếu/ Bond của Bamboo Capital LandTrái phiếu/ Bond của Bamboo Capital Land là phần trái phiếu đầu tiên thuộc tập đoàn. Mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu trong tổng số VNĐ 375.000.000.000 (ba trăm bảy mươi năm tỷ Đồng). Ngày phát hành là Ngày 28 tháng 11 năm 2019. Thời hạn
02 (hai) năm, Tổ Chức Phát Hành được quyền mua lại trước hạn sau 06 (sáu) tháng kể từ ngày
phát hành và mỗi nhà đầu tư được quyền quyết định chọn bán hay tiếp tục nắm giữ. Sau 12
(mười hai) tháng kể từ ngày phát hành, Tổ Chức Phát Hành mặc nhiên được quyền mua lại
trước hạn.
Nhà Đầu Tư có quyền bán lại cho Tổ Chức Phát Hành tại ngày tròn 12, 15,18 và 21 tháng. Lợi tức
Cho năm đầu tiên: 11.5%/năm.
Cho các kỳ tính lãi sau năm đầu tiên: bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm nhưng
không thấp hơn 11.5%/năm. Lợi tức
Cho năm đầu tiên: 11.5%/năm.
Cho các kỳ tính lãi sau năm đầu tiên: bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm nhưng
không thấp hơn 11.5%/năm. Tài sản bảo đảm
a. 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu – tương đương 9.26% cố phần Bamboo Capital (HOSE:
BCG)
b. 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu – tương đương 23.8% cố phần CTCP Tracodi (HOSE: TCD)
c. 35% cổ phần dự án The Sông, Hội An.
* Lãi suất tham chiếu là lãi suất tiết kiệm 12 tháng trả sau hoặc tiết kiệm điện tử/ tiết kiệm online 12 tháng trả sau của ngân hàng TMCP Tiên Phong Bank.

Chào mừng các bạn đến với kênh Toni Vlog cuả Nguyễn Thắng, thành viên Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong Tps.
Nếu các bạn có nhu cầu mua trái phiếu của Bamboo Capital Land, vui lòng liên hệ tới Nguyễn Đức Thắng, số điện thoại 0904 619 139. Địa chỉ tầng 12 tòa nhà Doji, số 5 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm Hà Hội.

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/huong-dan

1 thought on “Review Trái phiếu/ Bond của Bamboo Capital Land

  1. Nhà đầu tư mua sau thì chịu thuế 5% của 11,5% trái tức và thuế chuyển nhượng (Phần trừ đi để còn 10,83% nếu còn 12 tháng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *