sách HƯỚNG DẪN GIÁM ĐỐC ĐỌC HIỂU BCTC – ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT – GIẢM THIỂU RỦI RO sài gònBạn có xác định được tính thanh khoản của một doanh nghiệp? Bạn có còn nhớ cách tính lợi nhuận từ các khoản đầu tư? Bạn có hiểu được ý nghĩa của việc phân biệt thu nhập thường xuyên với các khoản mục bất thường?. Đây quả thực là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các chuyên gia và các nhà quản lý không có đủ thời gian để theo một khóa học đào tạo MBA chính thức. Là tập hợp tinh hoa trí tuệ của các giáo sư kinh tế xuất sắc, cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn một bộ công cụ hoàn chỉnh, bao gồm các khái niệm, chiến lược, kỹ thuật, mô hình tài chính kế toán đang được nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới áp dụng.

Cuốn sách sử dụng cách tiếp cận thực tiễn, lối diễn đạt đơn giản, không chứa đựng các thuật ngữ “đánh đổ”, và nhờ đó, ngay cả những độc giả không được trang bị kiến thức cơ bản về tài chính kế toán có thể:

– Đọc và hiểu các báo cáo tài chính

— Dự báo nguy cơ phá sản của một doanh nghiệp

– Giảm thiểu các khoản thuế mà bản thân và doanh nghiệp phải đóng

— Đo lường năng suất

— Lập kế hoạch kinh doanh

— Am hiểu và sử dụng một cách thành thạo các công cụ tài chính phát sinh

— Niêm yết cổ phiếu công ty

— Tự tin đảm nhiệm cương vị giám đốc của một công ty cổ phần

Dù bạn chưa từng học qua bất kỳ trường lớp kinh doanh nào hoặc là một chuyên gia đang cố gắng trau dồi và nâng cao trình độ của mình, cuốn sách sẽ mang đến cho bạn những công cụ cần thiết để quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả.

PHẦN MỘT: THẤU HIỂU CÁC CON SỐ

1. Sử dụng các báo cáo tài chính — 2. Phân tích thu nhập doanh nghiệp- 3. Phân tích chi phí, khối lượng và lợi nhuận-4. Xác định chi phí dựa trên hoạt động-5. Dự đoán và ngân sách-6. Đo lường năng suất-

PHẦN HAI: LẬP KẾ HOẠCH VÀ DỰ BÁO

7. Lựa chọn hình thức công ty-8. Kế hoạch kinh doanh-9. Hoạch định chi phí vốn-10. Thuế và quyết định kinh doanh-11. Tài chính toàn cầu-12. Quản lý rủi ro tài chính

PHẦN BA: GIẢI PHÁP VÀ QUYẾT ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

13. Cổ phần hóa-14. Ban giám đốc-15. Công nghệ thông tin và doanh nghiệp-16. Gia tăng lợi nhuận bằng việc thu mua lại doanh nghiệp-17. Định giá doanh nghiệp

Liên hệ : 0935 983 988

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/kien-thuc-tai-chinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *