Sau 10 năm, quy mô thị trường trái phiếu Chính phủ đạt trên 25% GDPThứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019
Sau 10 năm, quy mô thị trường trái phiếu Chính phủ đạt trên 25% GDP | Large Water
Sau 10 năm hoạt động, thị trường trái phiếu Chính phủ đã phát triển cả về quy mô và tính thanh khoản, đóng vai trò then chốt trên thị trường vốn Việt Nam.
#Large_Water

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *