Sổ tay hướng dẫn các hoạt động công đoàn và giải đáp những chế độ chính sáchMua sách gọi : 0947.809.541 ; www.sachnganle.com ;Sổ tay hướng dẫn các hoạt động công đoàn và giải đáp những chế độ chính sách đối với cán bộ , công chức , viên chức , người lao động dành cho cán bộ công đoàn các cấp năm 2015 ; Sổ tay hướng dẫn các hoạt động công đoàn và giải đáp những chế độ chính sách đối với cán bộ , công chức , viên chức , người lao động dành cho cán bộ công đoàn các cấp ; Luật công đoàn 2015 ; Luật công đoàn 2016 ; Luật công đoàn 2017 Luật công đoàn – điều lệ công đoàn quản lý tài chính chế độ chi tiêu nội bộ dành cho hoạt động công đoàn các cấp ; Hướng dẫn xác định đơn giá trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình định mức dự toán phần xây dựng và phần lắp đặt ;Trình tự thủ tục tiến hành cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán công tác quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp ;CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (ban hành theo Thông Tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014) (hiệu lực thi hành từ ngày 05-02-2015) ;Cẩm nang doanh nghiệp – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ Việt Anh ;chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ Việt Anh ; chế độ kế toán doanh nghiệp song ngữ Việt Anh; Hướng dẫn chế độ kế toán phù hợp với hoat động công tác quản lý ngân sách tài chính xã phường thị trấn ;hướng dẫn thược hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và các văn bản thực hiện mới nhất ;cẩm nang quản lý tài chính dành cho kế toán trưởng hướng dẫn thược hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và các văn bản thực hiện mới nhất ; chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 ; chế độ kế toán doanh nghiệp 2016 ; chế độ kế toán doanh nghiệp 2017 ; Chế độ kế toán doanh nghiệp, những quy định mới nhất về kết cấu tài khoản nghiệp vụ hạch toán ghi chép sổ sách chứng từ và báo cáo tài chính ; chế độ kế toán doanh nghiệp; chế độ kế toán doanh nghiệp hệ thống danh mục sơ đồ tài khoản , biểu mẫu chứng từ , sổ sách kế toán và phương pháp trình bày báo cáo tài chính ; Nghiệp vụ kế toán chuyên sâu áp dụng trong hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc – TABMIS – Dành cho các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2015 ; Nghiệp vụ kế toán chuyên sâu áp dụng trong hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc – TABMIS – Dành cho các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2015 Cẩm nang hướng dẫn chi tiêu mua sằm tiếp khách hội họp tính hao mòn , sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2016 ; Nghiệp vụ kế toán chuyên sâu áp dụng trong hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc – TABMIS – Dành cho các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp ; Hướng dẫn hạch toán kế toán và phương pháp ghi chép chứng từ sổ sách kế toán doanh nghiệp ; Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước2015 ; Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước2016 , Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước2017 , Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước thi hành ngày 01-02-2015 , hướng dẫn mới nhất về quản lý thu chi ngân sách , mua sắm , sử dụng ,khấu hao tài sản nhà nước ; Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống dành cho kế toán trưởng ;Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống dành cho kế toán trưởng 2015 ,Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống dành cho kế toán trưởng 2016 ;Biểu thuế xuất nhập khẩu 2015

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/kien-thuc-tai-chinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *