Tài khoản 133 : thuế giá trị gia tăng được khấu trừ theo thông tư 200Tài khoản 133 : thuế giá trị gia tăng được khấu trừ theo thông tư 200
Tài khoản 133 : thuế giá trị gia tăng được khấu trừ theo thông tư 200
Tài khoản 133 : thuế giá trị gia tăng được khấu trừ theo thông tư 200
Hướng dẫn định khoản tài khoản 133 – thuế giá trị gia tăng được khấu trừ.theo thông tư 200. Chúng tôi hướng dẫn các bạn sử dụng tài khoản 133- tài khoản 133 là gì?, nguyên tắc kế toán tài khoản 133, cách định khoản tài khoản 133- thuế giá trị gia tăng và bài tập tài khoản 133.
Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào bằng (=) Tổng số thuế GTGT ghi trên Hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu, hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phí nước ngoài theo quy định của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/thue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *