Tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủTài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ
Tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ
Tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ
Hướng dẫn cách định khoản Tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ theo thông tư 200. Tài khoản 171 là gì? Chúng tôi hướng dẫn các bạn cách sử dụng tài khoản 171. Tài khoản 171 là gì?, nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung tài khoản, bài tập Tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ. Tài khoản này dùng để phản ánh các giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ phát sinh trong kỳ. Tài khoản này chỉ ghi nhận giá trị của hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ, không ghi nhận khoản coupon mà bên mua nhận hộ bên bán tại (các) thời điểm nằm trong thời hạn hợp đồng.

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/huong-dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *