[Thuế TNDN ] Hướng dẫn chuyển lỗVideo này AMATax sẽ hướng dẫn các nguyên tắc chuyển lỗ thuế TNDN, Nguyên tắc theo chiều ngang và chiều dọc

– Chuyển lỗ khi tính thuế TNDN giữa các quý trong năm
– Hướng dẫn chuyển lỗ giữa các năm khi tính thuế TNDN
– Hướng dẫn các Quy định xác định lỗ và c​huyển lỗ khi tính thuế TNDN
– Hướng dẫn hạch toán thuế TNDN hoãn lại TK 243 và thuế TNDN hoãn lại phải trả TK 8212
– Hướng dẫn làm phụ lục chuyển lỗ khi lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN năm Tại đây

Link nhận QUÀ TẶNG và các khóa học và phần quà miễn phí về kế toán xây dựng tại đây
Link nhận QUÀ TẶNG và các khóa và phần quà miễn phí về kế toán sản xuất tại :
Link nhận QUÀ TẶNG và các khóa và phần quà miễn phí về kế toán thương mại dịch vụ tại đây

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/thue

3 thoughts on “[Thuế TNDN ] Hướng dẫn chuyển lỗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *