Tiền của BHNT được đầu tư vào đâu và đầu tư như thế nàoCÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT….
* Tiền BHNT khi người dân tham gia được đâu tư đi đâu? Và đầu tư như thế nào?
* ĐÁP:
Cứ 100 đồng bảo hiểm người dân đóng cho các công ty BH thì:
+ 62 đồng được đầu tư vào Trái phiếu Chính phủ,
+ 23 đồng được gửi Ngân hàng,
+ 8 đồng được dùng để mua Cổ phiếu, Trái phiếu doanh nghiệp và Góp vốn,
+ 7 đồng còn lại đầu tư vào lĩnh vực khác.
Tất cả chỉ được đầu tư duy nhất tại Việt Nam dưới sự giám sát chặt chẽ của Chính phủ và Bộ tài chính.
Trong năm 2017, tổng vốn đầu tư từ các doanh nghiệp Bảo hiểm (trong đó chủ yếu từ các doanh nghiệp BH Nhân thọ) vào nền kinh tế trên 251 nghìn tỷ đồng vào thị trường Việt Nam, xứng đáng với vị thế là 1 trong 3 Trụ cột của nền tài chính nước nhà!
Nguồn: Bản tin Tài chính kênh VTV1 – Ngày 26/6/2018

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *