Tiền của khách hàng tham gia bảo hiểm được sử dụng như thế nào?💸💸💸Tiền tham gia bảo hiểm đang được sử dụng như thế nào là mối quan tâm hàng đầu của KH khi tham gia BHNT.

💰62% phân bổ vào trái phiếu chính phủ
💰 23% phân bổ vào ngân hàng
💰 8% cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp
💰 7% đầu tư khác trên lãnh thổ việt nam

Bảo Việt Nhân thọ tự hào là Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất Việt Nam 2019
Ngày 28/6/2019, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố danh sách Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín năm 2019. Theo đó Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ đứng đầu trong danh sách Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất Việt Năm 2019.

Độ uy tín của các công ty bảo hiểm được đánh giá lượng hóa một cách khách quan và độc lập, căn cứ theo kết quả đánh giá tài chính doanh nghiệp; đánh giá uy tín doanh nghiệp trên truyền thông bằng phương pháp Media coding; và khảo sát khách hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm và chuyên gia ngành tài chính – bảo hiểm được thực hiện trong tháng 5 – 6/2019

Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Viet Nam Report) đã tiến hành khảo sát mức độ uy tín của các công ty bảo hiểm một cách khách quan và độc lập, căn cứ theo các tiêu chí:

(1) Kết quả đánh giá tài chính doanh nghiệp;

(2) Kết quả đánh giá uy tín doanh nghiệp trên truyền thông bằng phương pháp Media coding;

(3) Khảo sát khách hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm và chuyên gia ngành tài chính – bảo hiểm

Theo đó ngày 28/6/2019 Danh sách Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín 2019 đã được công bố trên website Viet Nam Report và được đưa tin cùng ngày trên trang báo điện tử Vietnamnet. Bảo Việt Nhân thọ tự hào là công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất Việt Nam 2 năm liên tiếp 2018, 2019.

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/huong-dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *