Tiếng ai oán ngập trời: Người dân LẶT MẶT chính quyền ĐCSTQ,Dịch bệnh vẫn NGHIÊM TRỌNG#SAIGONNEWS #DAIDICH #TQ #SUTHAT #NGHIEMTRONG #ONHA #CHONGDICH

Ông Trương nói, hiện tại mọi người đều ở nhà và không dám ra ngoài. Khi được hỏi về phương diện sinh hoạt, ông Trương nói: “Về phương diện sinh hoạt, hiện tại vật giá leo thang, chính phủ không đưa ra bất kỳ khoản trợ cấp nào, còn yêu cầu chúng tôi phải mua trái phiếu. Chính phủ nước ngoài phát tiền hỗ trợ dân, còn người trong nước phải mua trái phiếu chính phủ. Hiện giờ họ (chính phủ ĐCSTQ) hết tiền, kêu gọi chúng tôi mua trái phiếu chính phủ, trái phiếu đặc biệt. Bây giờ mọi người đều không hài lòng, giá cả tăng vọt, nhưng không hài lòng cũng vô ích, bạn nói với họ, họ cũng chẳng nghe bạn đâu. Kinh tế Trung Quốc rồi sẽ sụp đổ thôi.”

Đừng Quên Like & Share and Subscribe Để Cập Nhật Những Video Mới Nhất

Nguồn: https://traiphieuchinhphu.com

Xem thêm bài viết khác: https://traiphieuchinhphu.com/huong-dan

4 thoughts on “Tiếng ai oán ngập trời: Người dân LẶT MẶT chính quyền ĐCSTQ,Dịch bệnh vẫn NGHIÊM TRỌNG

  1. – Trong hiện tại ! Nếu được trợ giúp võ khí, người dân trung-hoa sẽ nổi dậy, lật đổ CS ngay tức khắc.

  2. – Mỹ nên trợ giúp, để nhân dân trung-hoa làm lại cuộc cách mạng đất nước trong hiện tại.

  3. TRNG QUOC LA MOT NUOC LON VOI MOT TY BON TRAM TRIEU DAN LANH DAO QUA LA KHO HO CO) NHIEU THANH TUU TRONG CAI CACH BON MUOI NAM QUA RAT DANG KHEN CHI DANG DE PHONG LA CHU NGHIA BANH TRUONG DAI HAN DA O TRONG MAU THIT NHUNG NGUOI LANH DAO HIEN NAY NHU TAP CAN BINH DUONG KHIKET TRI VUONG NGHI V, V, DO VAY MA MY VA NGA DEU NGAN NGAM VIET NAM O TRONG TAM MA TRUNG QUOC NHOM NGO TRUOC TIEN VI VAY CHO CO AO TUONG VE 4 TOT VA 16 CHU VANG MA CO LUC GIONG NHU THE KY 1$ BON NHA MINH MUON CO KHOI PHUC NHA TRAN DANH HO QUY LY MA SAN G DONG HOA AN NAM RAQT TAN BAO VA KHUNG KHIEP BAI HOC DO MA QUEN THI MAT NUOC NHUNG VIET NAM KHONG BAO GIO SO TAU CA CHUNG MA XAM LUOC VIET NAM THI DAN DOAN KET MOT LONG HOP SUC VOI MY VA CAC NUIOC THE GIOI VA LAn nay quet sach cvhung khoi ban do m it ra la chia thanh nhieu quoc gia de chung tu bo mong ba vuongco tu thoi tan thuy hoang den MAO TRACH DONG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *